Loading

Arti dan Makna Lambang SH Winongo Madiun

PENCAK SILAT.TV-  Arti dan Makna Lambang SH Winongo Madiun. Setia Hati (SH) Winongo Madiun merupakan seni bela diri pencak silat yang berpusat di Madiun.

SH Winongo didirikan dengan tujuan utama bertukar wawasan, berbagi cerita, berbagi informasi, sejarah, dan kisah atar Kadhang aliran Setia Hati.

Sebagai organisasi pencak silat yang terkenal diberbagai pelosok daerah, SH mempunyai identitas sebagai gambaran dari jati dirinya.

Identitas tersebut tertuang dalam lambang yang digunakan oleh SH. Berikut ini arti dan makna lambang SH sebagai identitas diri.

1.PERSAUDARAAN “SETIA HATI”

Tulisan tersebut menunjukan persaudaraan yang kekal, tidak saling mengingkari dan menghianati, saling samat sinamatan, terikatnya hubungan batin saling pengertian yang dalam.

2.Winongo Madiun
Menunjukkan tempat berdirinya SH yaitu di desa Winongo Kota Madiun Jawa Timur sekaligus rumah kediaman sang pengasuh Yaitu Ki Ngabehi Soerodiwirjo.

Dan juga tempat pengasuh menggembleng para siswanya serta sengembangkan ilmunya.

3.TULISAN WARNA PUTIH

Putih Mempunyai arti watak Suci,tidak bernoda, kebenaran. Hal ini menujukkan bahwa ajaran Persaudaraan Setia Hati mengarah pada kebenaran dan kesucian untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat atas ridho Tuhan yang Maha Esa.

4.Warna Hitam

Sebagai dasar lambang, hitam mempunyai watak kuat,teguh, mantap, dan tabah

5.Persenjataan atau Senjata

Senjata menggambarkan sebagai perlengkapan seorang ksatria atau prajurit yang disimbolkan sebagai perisai, pengayom, piandel, pelindung yang menunjukkan kesiap-siagaan bagi seorang ksatria ataurajurit.

6.Warna Biru

Biru mempunyai watak kamot, berjiwa besar dan lapang dada bagaikan wataknya Jolodhini/Laut dan angkasa/ Langit Biru Yang Luas.

7.Warna Biru Bulat Bergerigi 36

Bulat 360 derajat mempunyai arti watak tekad yang gilig atau bulat tekad yang utuh dan tekad yang tidak mudah goyah.

8.Bergerigi 36

Lambang Gerigi berjumlah 36 menyatakan jumlah jurus keramat, Jurus andalan, jurus kesatuan dan persatuan yang berasal dan dihimpun dari seluruh pelosok tanah air Indonesia.

9.Warna Merah Bulat, Bersinar,Bergerigi 43 (matahari)

Bulat 360 derajat mempunyai arti watak tekad yang gilig/ bulat, utuh, dan
tidak mudah goyah.

10. Matahari Bersinar ke Segala Penjuru

Lambang ini mempunyai arti sebagai pemberi daya hidup dan kehidupan umat
segala sumber kehidupan, pemberi pepadhang seluruh bawono/ jage raya
memayu hayuning bawono.

11. Warna Merah

Warna merah mempunyai arti watak berani dalam arti kebenaran semangat dan dinamis.

12.Jumplah 43 dalam bentuk gerigi menyatakan jumlah jurus dasar.

13. Sinar Kuning Kesegala Penjuru

Sinar cahaya mengarah kesegala penjuru 360 derajat meunjukkan watak yang membuat pepadhang segala penjuru serta kedamaian dimana kita berada

14.Warna Kuning

Warna kuning Mempunyai arti watak jiwa yang luhur, jiwa yang adiluhung, dan
jiwa yang sangat terpuji

15.Jumlah sinar 36

Disemboyankan sebagai jumlah jurus keramat yg sangat adiluhung dari pe ninggalan nenek moyang kita bangsa Indonesia.

16.Anno 1903

Bermakna bahwa Persaudaraan Setia Hati lahir atas petunjuk Tuhan yang Maha Esa pada tahun 1903.

Lahir dan berkembang srta ngremboko memancar dari bumi Indonesia ke seluruh pelosok dunia hingga kini dan smpai akhir zaman, serta di anut segala bangsa yg tidak membedakan kulit, agama, pangkat golongan.

17. Mens Sana in Corpore Sano

Mempunyai makna bahwa di dalam jiwa yg sehat terdapat badan yg sehat dengan mengolah raga. Serta batin untuk mencapai keluhuran budi guna mendapatkan kesempurnaan hidup demi kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.

18.Telung Ketheng dalam Kesatuan Segitiga

Telung ketheng merupakan pegangan pokok jenis uang logam paling kecil dan tidak dapat di pecahkan lagi.

19.Amar Maruf Nahi Munkar

Bearti melaksanakan perintahserta meninggalkan larangan dari Tuhan.

20.Burung Terbang Melayang di Langit

Melambankan tumurunnya wahyu Illahi kepada pengasuh untuk mengembangkan serta mengajarkan ilmu Persaudaraan Setia Hati sesuai dengan tujuan pokok yang sungguh adiluhung.

Itulah arti dan Makna dari lambang SH Winongo Madiun.MAR (*)

Top