Loading

Makna Lambang Perisai Diri

PENCAK SILAT TV- Makna Lambang Perisai Diri. Perisai diri atau Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri ( Kelatnas Indonesia Perisai Diri) merupakan pencak silat anggota IPSI yang didirikan pada tanggal 2 Juli 1955.

Perisai Diri didirikan oleh seorang putra bangsawan Keraton Paku Alam yang bernama  R.M. Soebandiman Dirdjoatmodjo di Surabaya.

Sebelum mendirikan Perisai Diri secara resmi, ia melatih silat di lingkungan Perguruan Taman Siswa atas permintaan Ki Hajar Dewantoro yang juga merupakan pamannya.

Kelatnas Indonesia Perisai Diri merupakan salah satu dari 10 perguruan pencak silat yang mendapatkan predikat Perguruan Historis Pencak Silat.

Karena memberikan kontribusi dan pengaruh terhadap sejarah perkembangan IPSI serta pencak silat secara umum pada era awal terbentuknya IPSI.

Dalam pelatihan Perisai Diri, seorang pesilat diajarkan teknik beladiri yang efektif dan efisien. Baik tangan kosong maupun dengan senjata. Metode praktis dalam Perisai Diri adalah latihan Serang Hindar yang mana menghasilkan motto Pandai Silat Tanpa Cedera.

Selain pembinaan jasmani, pembinaan mental spirituan dengan harapan mempuyai budi pekerti yang luhur. Pembinaan mental spiritual dalm perisai diri disebut Kerohanian.

Keseimbangan antara pengetahuan silat dan kerohanian menjadikan pesilat perisai diri menjadi waspada dan mawas diri, tidak sombong, bermental baja dan berbudi luhur, serta mempunyai kepercayaan diri yang kuat, berperangai lemah lembut serta bijaksana dalam berpikir dan bertindak.

Sebagai organisasi pencak silat, Perisai Diri mrmpunyai identitas untuk lebih banyak dikenali oleh masyarakat luas.

Selain mempunyai identitas melalui gerakan dan ajaran, juga terdapat lambang logo yang digunakakan oleh Perisai Diri.

Dalam lambang yang digunakan oleh Perisai Diri mempunyai makna dan arti sebagai identitas dan ciri khas dari Perisai Diri.

Berikut ini makna lambang dari Perisai Diri.

1. Menunduk bersikap Bunga Sepasang

Bermakna bahwa Kelatnas Indonesia Perisai Diri bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dengan penuh rasa tanggung jawab melaksanakan azas dan tujuan Kelatnas Indonesia Perisai Diri.

2. Bunga Teratai Berdaun Lima Berwarna Kuning

Bahwa dalam melaksanakan tujuan Kelatnas Indonesia Perisai Diri berasaskan Pancasila. Yaitu adanya saling menghormati sesama manusia tanpa membeda-bedakan suku, rasa, dan agama.

3. Sayap Warna Putih Bertuliskan PERISAI DIRI

Menunjukkan Kelatnas Indonesia Perisai Diri mempunyai sikap hidup yang dinamis, selalu mempunyai tekad dan semangat.

Dengan tujuan untuk mengembangkan bela diri Indonesia umumnya dan Silat Perisai Diri khususnya serta memelihara kelestariannya sebagai budaya bangsa.

4. Bangun Segi Tiga Berwarna Merah Bertepikan Warna Kuning

mempunyai 3 makna yang dalam tentang kehidupan yaitu tujuan Luhur/Roh Suci, Hidup/Sukma, dan Kekuatan/Bayu.

5. Warna Merah Putih

Bermakna  asal dan perantaraan ayah dan ibu.

Itulah makna lambang dari Perisai Diri sebagai identitas dan ciri khas organisasi pencak silat yang mempunyai motto Pandai Silat Tanpa Cidera. MAR (*)

Top